ติดตามบน facebook

Sunday, April 7, 2013

วิจัยในชั้นเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเกมและสันทนาการ- 
- การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย- 
-  การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานกีฬา

No comments: