ติดตามบน facebook

Sunday, November 4, 2012

วิจัย 5 บท วิทยาศาสตร์

วิจัย 5 บท วิทยาศาสตร์ (ไฟล์เวิร์ด).doc

http://www.mediafire.com/?d28s8v8xa7h2qax

Saturday, November 3, 2012

โปรแกรมทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ

โปรแกรมทดสอบ_การวิเคราะห์ข้อสอบ

 คลิกที่นี่!!

Friday, November 2, 2012

โปรแกรมคำนวณหาความยากง่ายและอำนาจจำแนก

โปรแกรมคำนวณหาความยากง่ายและอำนาจจำแนก

 คลิกที่นี่!!

Thursday, November 1, 2012

วิจัยวิทยาศาสตร์เรื่องสารและสมบัติของสาร

วิจัยการพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร

 คลิกที่นี่!!