ติดตามบน facebook

Friday, July 10, 2009

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน คณิตศาสตร์ ป1-3
การ แก้ปัญหานักเรียนผลสัมฤทธิ์ในวิชา Social Studies ต่ำ
การ พัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำนามนับไม่ได้
การ ส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การ ศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่สนใจเรียนวิชาภาษาไทย
การ ใช้วิธีสอนแบบกิจกรรมจรวดขวดน้ำ เพื่อพัฒนาการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในระดับ ม.2/2
ความ พึงพอใจในการเรียนการสอนวิชา Mathematics นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การ พัฒนาการฝึกทักษะการว่ายน้ำป.1
การ ใช้สื่อเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
การ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนSocial Studies ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ศึกษา ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2549
การ ใช้สื่อวงล้อมหัศจรรย์และหลักลูกคิดแสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการบวก การลบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
การใช้ วิธีการสอนแบบบรรยายและการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์
ปลูก ฝังพฤติกรรมและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ศึกษา พฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การ ส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของ ด.ช. พีระพงษ์ วรรณทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
สำรวจ ความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับประถม ศึกษาปีที่ 5
การ สอนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเกมเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
การ พัฒนาการเรียนเรื่อง Time ด้วยเอกสารประกอบการเรียน
เจตคติ และความสนใจองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
การ ใช้สูตรเพื่อช่วยจำการเรียนไวยกรณ์อย่างง่าย
การ พัฒนาการแก้โจทย์ปัญหา
การ สำรวจการใช้จำนวนน้ำตาลทรายของแต่ละร้านค้าปี 2549
ผล การได้รับแรงเสริมทฤษฎีการวางเงือนไข ผลการทำ เพื่อปรับพฤติกรรมทที่ไม่พึงประาสงค์ ของชั้นม.3/2
วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
วิจัยคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง
วิจัยคณิตศาสตร์ ป.4-6
วิจัยพลศึกษา ม.1-3
เจตคติและความสนใจองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
รวมวิจัยร่วม 100 เรื่อง (ไฟล์เวิร์ด) วิจัยคณิตศาสตร์ แบบเต็มรูป 5 บท ม.1-3วิจัย 5 บท วิชาสังคมฯ (ไฟล์เวิร์ด)
วิัจัยในชั้นเรียน สาระการงานอาชีพฯ ชั้นม.1-3
วิจัยสุขศึกษา ม.1-ม.3
วิจัยศิลปะ ม.1-3
วิจัยอังกฤษ 5 บทมีแบบฝึกและรายงานวิจัยครบถ้วน ช่วงชั้นที่ 3
รวมวิจัยภาษาไทย แบบเต็มรูปแบบ ช่วงชั้นที่ 3วิจัย 5 บท วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-3
วิจัยพลศึกษา 11 เรื่อง

14 comments:

Blessing4Nui said...

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

yuysaku said...

ขอบคุณสำหรับสิ่งที่แบ่งปันให้กันนะคะ

nari said...

ขอบคุนสำหรับงานวิจัยที่ดีๆค่ะ

sahara said...

โหลดอย่างไรคะทำไม่ได้ค่ะ

nuannna said...

ขอบคุณมากๆค่ะ

FIRST PLAY said...

ขอบคุณมากๆค่ะ

เอ็ม said...

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆๆที่แบ่งปันให้แก่กันนะค่ะ

ni said...

ขอบคุณมากค่ะ

moomon said...

ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ

goodman said...

โหลดอย่างไรครับ อยากได้มากแลย

nenew said...

ขอบคุณมากค่ะ....

Than said...

dsfdsf

Than said...

ขอบคุณคะ

buay said...

ขอบคุณมากนะคะ