ติดตามบน facebook

Friday, July 10, 2009

รวมแผนการจัดการเรียนรู้

เตรียมความพร้อมอนุบาลด้านคิดคำนวณ

ข้อสอบสภาวิศวกรแนวข้อสอบ เทคนิค พร้อมเฉลย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ข้อสอบ gat-pat 7 วิชา
โปรแกรมทำข้อสอบบรรจุแข่งขัน ทุกกลุ่มสาระ
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 3000 ข้อรบกวนขอข้อสอบตำรวจสายอำนวยการหน่อยครับ อก.2
ข้อสอบ ก.พ.ภาคขนักวิชากคอมพิวเตอร์
ข้อสอบความรู้ทั่วไป 99 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบแข่งขัน เกี่ยวกับงานสารบรรณ พร้อมเฉลย
คู่มือเตรียมสอบเข้าเตรียมทหาร
สรุปเตรียมสอบประมวลผลความรู้ ป.โท รัฐศาสตร์ รามคำแหงข้อสอบ ก.พ.ภาคข แผนและนโยบาย

3 comments:

newnew said...

ขอบคุณ

ต้น said...

ขอบคุณครับ

Linguist Center said...

nice blog, thanks for sharing :)