ติดตามบน facebook

Friday, July 10, 2009

โครงงาน,โครงการ

โครงงานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6
ไอสไตน์คุยกับพระพุทธเจ้า หนังสือดี ๆ ที่ควรอ่าน
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย ป.6
โครงงานภาษาอังกฤษ ป.1 (มีแบบฝึก รายงานครบถ้วน)
การประเมินโครงการ 5 โครงการวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ 5 บท 10 เรื่อง
แบบประเมินผลต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์จังหวัดทั่วประเทศไทย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
Math E-Book (คณิตศาสตร์ ม.ปลาย), Math E-Book ฉบับเข้มข้น
ตัวอย่างการประเมินโครงการ 40 เรื่อง

1 comment:

i-TuiNui@X7teen said...

ช่วยมาอัพให้ใหม่หน่อยได้มั้ยค่ะ โหลดไม่ได้