ติดตามบน facebook

Friday, July 10, 2009

การทำวิทยานิพนธ์ วิทยฐานะ

วิจัยเต็มรูปด้านการสอน (20 เรื่อง) มีรายชื่อด้านใน
วิจัยเต็มรูปด้านบริหารการศึกษา (19 เรื่อง) มีรายชื่อด้านใน
ตัวอย่างผลงานวิชาการ วิชางานช่าง
ตัวอย่างผลงานวิชาการ วิชาเกษตร
ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ วิชา คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับ
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา 4 เรื่อง
คู่มือการทำนวัตกรรม
ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ชุดที่ 2
สอบถามเกี่ยวกับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนและผู้บริหาร วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

1 comment:

Sapawan said...

โหลดยังไงคะ