ติดตามบน facebook

Tuesday, September 10, 2013

วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์,วิจัย คณิตศาสตร์ 5 บท

มีวิจัยในชั้นเรียนมาฝากทุกท่านอีกครับ เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งไฟล์ word และ pdf เลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ
-  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
- วิจัยคณิตศาสตร์เรื่อง สมการ ชั้น ป.6
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
- ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกทักษะการคูณโดยใช้ตารางแสนกลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
- วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม
การใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.2. เรื่องการบวก การลบ ของ ด.ช.ชัยธัช ลุ่มสุวรรณ(เด็กพิเศษ เรียนร่วม)
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4. เรื่องการคูณ การหาร 
 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเต็มของนักเรียน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยคัมภีร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่4

1 comment:

Unknown said...

โหลดไม่ได้คะ