ติดตามบน facebook

Sunday, February 10, 2013

วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

- วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3
- วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาตร์ ชั้น ม.2
- วิจัยคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1
-วิจัยคณิตศาสตร์ ป.1-3

-การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4 เรื่องการคูณ การหาร


No comments: