ติดตามบน facebook

Sunday, January 11, 2009

รวมวิจัยครบทุกกลุ่มสาระ (ไฟล์เวิร์ด)

1. วิจัยการงานอาชีพ ฯ ม.1
2. วิจัยการงานอาชีพ ฯ ม.2
3. วิจัยการงานอาชีพ ฯ ม.3
4. วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1
5. วิจัยคณิตศาสตร์ ม.2
6. วิจัยคณิตศาสตร์ ม.3
7. วิจัยภาษาไทย ม.1
8. วิจัยภาษาไทย ม.2
9. วิจัยภาษาไทย ม.3
10. วิจัยแบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.2 ป.3
11. วิจัยแบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.5
12. วิจัยพลศึกษา ม.1
13. วิจัยพลศึกษา ม.2
14. วิจัยพลศึกษา ม.3
15. วิจัยการฟัง พูด อ่าน เขียน
16. วิจัยภาษาไทยประถม
17. วิจัยเรื่อง แรง ม.ต้น
18. วิจัยภาษาอังกฤษ ป.1
19. วิจัยภาษาอังกฤษ ป.3
20. วิจัยหน้าเดียว
21. วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1
22. วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2
23. วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.3
24. วิจัยศิลปะ ม.1
25. วิจัยศิลปะ ม.2
26. วิจัยศิลปะ ม.3
27. ส่วนหน้าวิจัย
28. วิจัยสังมศึกษาฯ ม.1
29. วิจัยสังมศึกษาฯ ม.2
30. วิจัยสังมศึกษาฯ ม.3
31. วิจัยสังมศึกษาฯ ประถม
32. วิจัยสุขศึกษา ม.1
33. วิจัยสุขศึกษา ม.2
34. วิจัยสุขศึกษา ม.3

3 comments:

oiw said...

pวิจัยการงานอาชีพ ฯ ม.1

tt_0929 said...

thank you

pangpong said...

โหลดไม่ได้